Teplickie skały-Skalne Mesto

Rezerwat przyrody Skały Teplickie to większa część Adrszpasko-Teplickich Skal. Od Ad-rszpaskich oddzielone są Wilczym Wądołem. Odnaleźć tu można wiele cudów natury: skały o fantazyjnych kształtach, torfowe jeziorko, Teplic­kie Skalne Mesto. Najciekawsze ze skał noszą na­zwy „Wykałaczka Karkosznosza, „Niedźwiedź Polarny i „Skalna Korona. Specjalnie dla tu­rystów przygotowana została niezwykle ciekawa 6-kilometrowa ścieżka dydaktyczna im. Josefa Vavrouśka. Jest ona bogato ilustrowana tablica­mi informacyjnymi’opowiadającymi o przyrodzie ożywionej i nieożywionej Broumovskich sten i Gór Stołowych. Skały dzielą od Teplic zaledwie 2 km odległości.


zobacz położenie na mapie

Dodaj komentarz